Leczenie przyczyn zawrotów głowy, zaburzeń mowy, niestabilności chodu za pomocą ćwiczeń

W artykule tym opiszemy metodę poprawy krążenia krwi głowy oraz profilaktykę i leczenie niewydolności krążeniowej tętnicy podstawno – kręgowej w jej wczesnym stadium.

W ostatnich latach pojawiła się jeszcze jedna coraz bardziej rozpowszechnioną przyczyna schorzeń naczyń krwionośnych mózgu.

Niestety wpływa ona na ludzi w stosunkowo młodym wieku, najczęściej na tych mających siedzący tryb pracy i tych co spędzają dużo czasu przy komputerze.
U tych ludzi następuje przemęczenie mięśni głowy i szyi, co powoduje tzw napięcie i ból głowy ze względu na niewystarczający dopływ krwi do mózgu.
W takich przypadkach bóle głowy mogą nam stale towarzyszyć – czasami nawet przez dziesiątki lat. Zwykłe środki nie działają w takich przypadkach.

Podczas badań lekarskich takich pacjentów zazwyczaj odnajdowane są bolesne punkty pojawiające się wskutek permanentnego napięcia mięśni szyi. W poprzecznych odrostach kręgów szyjnych są otwory, w których leżą tętnice kręgowe:
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vertebral_artery_3D_Lateral.jpg

Tętnica kręgowa w szyjnym odcinku kręgosłupa

Oto schemat połozenia tętnicy podstawnej:
Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99tnica_podstawna :

Tętnica podstawna

Te naczynia krwionośne są zaangażowane w zapewnieniu dopływu krwi do pnia mózgu, móżdżku, a także potylicznych płatów półkul mózgu. Podczas rozwoju niestabilności w odcinku szyjnym kręgosłupa, powstawaniu przepuklin uciskających tętnicę kręgową, podczas skurczy spowodowanych uszkodzonymi kręgami szyjnymi, dochodzi do słabszego ukrwienia mózgu.

Stan taki przejawia się to nie tylko bólami głowy ale także zawrotami głowy, „lataniem paprochów w oczach” lub „widzeniem muszek przed oczami”, niestabilnością chodu, czasami też zaburzeniami mowy.

Ten stan został nazwany jako niewydolność krążeniowa tętnicy podstawno – kręgowej.

Jako działanie profilaktyczne i we wczesnych stadiach choroby bardzo dobrze pomagają ćwiczenia szyjnego odcinka kręgosłupa. Ćwiczenia powinny być wykonywane płynnie, bez pośpiechu i szarpnięć. Radzimy robić je kilka razy w ciągu dnia. Oto one:

1. Skłony głowy do przodu o małej amplitudzie (1-2 cm), przypominające przytakiwanie „tak-tak”.
2. Kręcenie głową na boki, o małej amplitudzie, takich jak zaprzeczenie „nie-nie”.
3. Skłony głowy na boki w kierunku ramion o małej amplitudzie, takich jak okazywanie dezaprobaty: „aj-aj-aj”.
4. Rotacyjne ruchy głowy, najpierw w lewo, potem w prawo.
5. Wyciąganie głowy do przodu i wciągania z powrotem.

W ciężkich przypadkach można zalecić leczenie szyi kołnierzem z 5 pierścieniami. Może on być wykorzystany podczas oglądania telewizji lub np. długich podróży gdy człowiek przyjmuje pozycje praktycznie nieruchomą.Odpowiedz

advert